กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

บรรษัทภิบาล

บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด เข้ารับรางวัลการจัดการพลังงานดีเด่น (TEM Award)

คุณพนัส คงรื่น ผู้จัดการโรงงาน บริษัท หน่ำฮั่วรับเบอร์ จำกัด ในกลุ่มบริษัทศรีตรัง เข้ารับรางวัลการจัดการพลังงานดีเด่น และเกียรติบัตรกิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม