กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

บรรษัทภิบาล

กลุ่มบริษัทศรีตรัง คว้ารางวัล CSR-DIW Award ปี 2559 และ CSR-DIW Continuous Award ปี 2559

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด คว้ารางวัลจากกลุ่มที่1  CSR-DIW Award ปี 2559 และบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่   สาขาตรัง   บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์  สาขาบึงกาฬ คว้ารางวัลจากกลุ่มที่3  CSR-DIW  Continuous  Award  ปี 2559   จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีคณะผู้บริหารจากศรีตรังเข้าร่วมรับรางวัล ณ ห้องประชุม Grand Diamond Ballroom  ชั้น 2 IMPACT Forum Hall 9   IMPACT Convention Center  นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่ศรีตรังได้รับ ถือเป็นการตอกย้ำถึงการพัฒนาโรงงานที่มีคุณภาพพร้อมทั้งใส่ใจสิ่งแวดล้อม และชุมชน