กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

บรรษัทภิบาล

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT 2016 : THSI หรือ "หุ้นยั่งยืน"

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) คว้ารางวัล Thailand Sustainability Investment 2016: THSI หรือ "หุ้นยั่งยืน" ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนางไหมแพร  ศรีใส  โลเยน ผู้บริหารระดับสูง รัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลจากนางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่บริษัทศรีตรังฯ ได้รับ ถือเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบบรรษัทภิบาลเพื่อนำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืนตลอดมา