ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ ร่วมทำความดี ณ วัดป่าพิชิตธรรม

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 พนักงานของ บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ ลงพื้นที่วัดป่าพิชิตธรรม ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศภายในวัดป่าพิชิตธรรม พร้อมทั้งยังร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดรอบวัด โดยการเก็บกวาดเศษขยะ เศษใบไม้ รวมถึงการล้างห้องน้ำอีกด้วย

ซึ่งทางกลุ่มบริษัทศรีตรัง เล็งเห็นความสำคัญของศาสนสถานอันเป็นที่พึ่งและศูนย์รวมจิตใจของชุมชน จึงได้จัดให้มีโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ห่วงใยและใส่ใจ และมุ่งพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน