ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 จิตอาสาจาก บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย เดินทางนำเครื่องอุปโภคบริโภคจัดเป็นถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในพื้นที่ชุมชนท่าสะอาด ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย และพื้นที่บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่างรู้สึกดีใจที่ทางกลุ่มบริษัทศรีตรังได้เดินทางมาช่วยเหลือเยียวยาสภาพจิตใจชาวบ้านในครั้งนี้ ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่คอยเอาใจใส่ชุมชนอย่างใกล้ชิดเป็นอย่างดี