ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง พร้อมด้วย บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด มอบถุงมือยางทางการแพทย์และน้ำดื่มศรีตรัง แก่ อบต.บางรัก

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง พร้อมด้วย บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด นำโดย คุณวรชาติ ผู้จัดการ บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด, คุณฐปนพงษ์ ผู้จัดการโรงงานยางแผ่น, คุณอนุวัฒน์ ผู้จัดการโรงงานน้ำยาง และคุณเกรียงศักดิ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายความยั่งยืนฯ ส่งมอบถุงมือยางทางการแพทย์ศรีตรังโกลฟส์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และน้ำดื่มศรีตรังแก่องค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก จังหวัดตรัง

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กลุ่มบริษัทศรีตรังพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทศรีตรัง ขอเป็นกำลังใจให้ทุกหน่วยงานที่เปรียบเสมือนด่านหน้าในการปฏิบัติหน้าที่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ ในครั้งนี้ สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมส่งมอบการ “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” ไปสู่ทุกชีวิตทั่วโลก อีกทั้งให้ความสำคัญ ใส่ใจและห่วงใยชุมชนในพื้นที่