ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ มอบถุงมือยางทางการแพทย์และถุงยังชีพแก่หน่วยงานต่างๆ และประชาชน ในเขตอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย พร้อมด้วยหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งมอบถุงมือยางทางการแพทย์ศรีตรังโกลฟส์แก่ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาด้วง จำนวน ทั้งสิ้น 30 กล่อง เพื่อนำไปแจกจ่ายและใช้ประโยชน์แก่จุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และส่งมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทศรีตรัง มีความห่วงใยต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่เอาใจใส่ชุมชนอย่างใกล้ชิดเป็นอย่างดี