ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน ภายใต้กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์และสู้ Covid-19 ไปด้วยกัน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนและชาวบ้านบริเวณโดยรอบโรงงานศรีตรังฯ สาขานราธิวาส ภายใต้กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์และสู้ Covid-19 ไปด้วยกัน ประจำปี 2563 จำนวน ทั้งสิ้น 120 หลังคาเรือน

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กำลังแพร่ระบาดภายในประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน ทาง บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส เล็งเห็นถึงผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว และรู้สึกห่วงใยจึงได้มีการลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เยี่ยมเยียน พร้อมให้กำลังใจกับชาวบ้าน รวมถึงพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนจากผลกระทบในครั้งนี้ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ตามแนวทางกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในการให้ต่อผู้อื่น รวมถึงการให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา โดยมุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน