ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง ส่งต่อความห่วงใย มอบถุงมือยางทางการแพทย์แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาห้วยนาง นำโดย คุณอภิเชต เดชพิชัย  ผู้จัดการโรงงานและตัวแทนพนักงาน  มอบถุงมือยางทางการแพทย์ศรีตรังโกลฟส์และส่งมอบกำลังใจให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ภายในจังหวัดตรัง อาทิ อำเภอห้วยยอด เทศบาลตำบลห้วยนาง โรงพยาบาลห้วยยอด โรงพยาบาลรัษฎา สถานีอนามัยห้วยนาง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลควนเมา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสายตรวจตำบลห้วยนาง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทศรีตรัง เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์และการใช้งานทั่วไปสำหรับการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมและการจัดสรรอุปกรณ์ป้องกันเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสโรคติดเชื้อฯ จึงนับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ดำเนินการส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรรู้จักการเป็นผู้ให้ ที่ให้ความสำคัญ ใส่ใจ และห่วงใยชุมชนในพื้นที่อยู่เสมอ