ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ ส่งต่อความห่วงใย มอบถุงมือยางทางการแพทย์แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบึงกาฬ ในเครือกลุ่มบริษัทศรีตรัง มอบถุงมือยางทางการแพทย์ศรีตรังโกลฟส์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดบึงกาฬ อาทิ โรงพยาบาลบึงกาฬ โรงพยาบาลศรีวิไล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตจังหวัดบึงกาฬ และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์และนาสวรรค์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์สำหรับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้แก่ประชาชนในจังหวัดบึงกาฬ

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทศรีตรัง เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีความห่วงใยต่อบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มบุคลากรที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมและการจัดสรรอุปกรณ์ป้องกันเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสโรคติดเชื้อฯ จึงนับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ดำเนินการส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรรู้จักการเป็นผู้ให้ และให้ความสำคัญใส่ใจแก่ชุมชน โดยมุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน