ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง ส่งต่อความรักแก่เด็กพิการ

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาทุ่งสง ลงพื้นที่เครือข่ายเด็กพิการ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อมอบของใช้และของเล่นกับกับเยาวชนพิการ พร้อมกับร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมอบอาหาร ขนม และมอบของขวัญเพื่อให้กำลังใจแก่เด็กๆ ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น ตามแนวทางของบริษัทศรีตรังฯ ที่ให้ความสำคัญกับเยาวชน และชุมชนในพื้นที่ โดยมุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน