ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา ส่งเสริมเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว ร่วมสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชน “ท่าระพาเกมส์ 63” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดและส่งเสริมศักยภาพทางด้านกีฬาของเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านท่าระพา ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

โดยทางบริษัทศรีตรังฯ ได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มศรีตรังเพื่อให้กับผู้จัดงานอีกด้วย ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย โดยมุ่งเสริมสร้างสุขภาพร่างกายของพนักงานให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน