ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่ส่งต่อความรัก สานสัมพันธ์ชาวชุมชน

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 คุณอนุวัฒน์ อนุสาร ผู้จัดการโรงงาน พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนดิษฐ์ ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชาวชุมชนที่อยู่บริเวณรอบโรงงาน เพื่อพบปะพูดคุยกับชาวชุมชนและสอบถามปัญหาต่างๆ ของชาวชุมชน พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มศรีตรัง กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน และสิ่งของที่จำเป็นให้กับชาวชุมชนอีกด้วย โดยทางบริษัทศรีตรังฯ หวังว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน สอดคล้องกับแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน