พัฒนาการที่สำคัญ

เกี่ยวกับเรา

 

เมษายน 2530

เริ่มประกอบธุรกิจการผลิตยางแผ่นรมควันที่อำเภอหาดใหญ่ ประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 31 ล้านบาท

ตุลาคม 2530

จัดตั้ง บจ. อันวาร์พาราวูด เพื่อดำเนินกิจการผลิตไม้ยางพาราสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ รวมถึงผลิตไม้ยางพารา เพื่อเป็นพาเลทสำหรับรองรับสินค้าภายในโรงงานของกลุ่มบริษัท

มีนาคม 2531

จัดตั้ง บจ. รับเบอร์แลนด์ เพื่อดำเนินกิจการผลิตน้ำยางข้น ซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำยางข้นแห่งแรกของกลุ่มบริษัท

มีนาคม 2533

ร่วมจัดตั้ง บจ. ไทยเทค กับ บจ. เซาท์แลนด์ รับเบอร์ และ Itochu Corporation Limited เพื่อขยายประเภท ผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมถึงยางแท่ง

สิงหาคม 2534

เสนอขายหุ้นต่อประชาชนในประเทศไทยและนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มกราคม 2537

จัดตั้ง บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต เพื่อให้บริการสนับสนุนด้านการขนส่งแก่ธุรกิจของกลุ่มบริษัท

มีนาคม 2537

จัดตั้ง บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง เพื่อสนับสนุนทางด้านวิจัยและพัฒนา รวมทั้งให้บริการด้านวิศวกรรมบริการให้แก่กลุ่มบริษัท

กันยายน 2538

จัดตั้ง บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ เพื่อลงทุนในธุรกิจต้นน้ำและเข้าเป็นเจ้าของสวนยางพาราในภาคใต้ของประเทศไทย

มีนาคม 2539

ร่วมจัดตั้ง บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย กับ Semperit Technische Produkte เพื่อทำการผลิตสาย ไฮดรอลิคแรงดันสูง

เมษายน 2545

จัดตั้ง Sri Trang International ในสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการซื้อขายยางธรรมชาติสำหรับผู้ใช้รายสำคัญ เพื่อใช้เป็นแหล่งจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติของบริษัทให้แก่ลูกค้าทั่วโลก

มีนาคม 2547

จัดตั้ง Sri Trang USA, Inc. เพื่อเน้นการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติของบริษัทไปยังสหรัฐอเมริกา

กรกฎาคม 2547

ขยายธุรกิจไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยการจัดตั้งทีมการขายในเมืองชิงเต่า และเซี่ยงไฮ้ เพื่อทำการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติของบริษัทโดยตรง

มกราคม 2548

จัดตั้ง PT Sri Trang Lingga ซึ่งเป็นแหล่งจัดหาและผลิตยางธรรมชาติแห่งแรกของบริษัทที่อยู่นอกประเทศไทย

กุมภาพันธ์ 2550

Sri Trang International ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับรางวัลที่หนึ่งในฐานะผู้ทำการซื้อขายสูงสุดจาก Singapore Commodity Exchange Limited

ธันวาคม 2550

จัดตั้ง บจ. ศรีตรังแพลนเทชั่น เพื่อลงทุนในสวนยางพาราซึ่งเป็นธุรกิจต้นน้ำ

กุมภาพันธ์ 2551

Sri Trang International ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับรางวัลที่สองในฐานะผู้ทำการซื้อขายสูงสุดจาก Singapore Commodity Exchange Limited

สิงหาคม 2552

เข้าซื้อ PT Star Rubber ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยางแท่งแห่งที่สองของบริษัทในอินโดนีเซีย

ธันวาคม 2552

บมจ. ศรีตรัง ได้รับรางวัล Prime Minister's Export Award 2009 (ผู้ส่งออกยอดเยี่ยม) สำหรับการเป็นผู้ส่งออกไทยยอดเยี่ยมที่ส่งออกสินค้าไปยังตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยพิจารณาจากปริมาณการส่งออกของผลิตภัณฑ์ประเภทยางธรรมชาติ

สิงหาคม 2553

จัดตั้ง Shi Dong Shanghai ในเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสาธารณรัฐประชาชนจีนบริษัทแรกของบริษัทเพื่อขยายฐานการดำเนินธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนจีน

มกราคม 2554

บมจ. ศรีตรัง เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปในประเทศสิงคโปร์ รวมทั้งนักลงทุนสถาบัน และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นบริษัทจดทะเบียนไทยแห่งแรกที่เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงค์โปร์

ธันวาคม 2554

บมจ. ศรีตรัง ออกและจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่รวมจำนวน 2,150,000,000 บาท ซึ่งถือเป็นหุ้นกู้แรกของผู้ผลิตยางพาราในประเทศไทย

สิงหาคม 2555

บมจ. ศรีตรัง ได้รับรางวัล Prime Minister's Export Award 2012 สำหรับการเป็นผู้ส่งออกยอดเยี่ยมที่มีมูลค่าการส่งออกมากกว่า 5,000 ล้านบาท

มกราคม 2556

การขยายกำลังการผลิต จำนวน 60,000 ตันต่อปี ของ PT SRI Trang Lingga เสร็จสมบูรณ์ ส่งผลให้ PT Sri Trang Lingga เป็นโรงงานยางแท่งที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดในประเทศอินโดนีเซียด้วยกำลังการผลิตรวม 166,000 ตันต่อปี

กุมภาพันธ์ 2556

บมจ. ศรีตรัง ออกและจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่รวมจำนวน 900,000,000 บาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายกิจการของกลุ่มบริษัท

พฤษภาคม 2556

เพิ่มทุนจดทะเบียน PT STAR RUBBER ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย จาก 32 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็น 62 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตโดยการเพิ่มทุนผ่านทางบริษัทย่อย Sri Trang International

กรกฎาคม 2556

โรงงานยางแท่งแห่งใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานีของ บมจ. ศรีตรัง เริ่มทำการผลิตด้วยกำลังการผลิต 60,000 ตันต่อปี

ตุลาคม 2556

Jointly established Sri Trang Ayeyar with Ayeyar Hinthar Holdings Company Limited to expand natural rubber processing base into Myanmar

ธันวาคม 2556

การขยายกำลังการผลิตจำนวน 50,000 ตันต่อปีของบมจ. ศรีตรัง สาขาสิเกา เสร็จสมบูรณ์

จัดตั้ง Sri Trang Indochina ในเมืองโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งแรกในประเทศเวียดนาม เพื่อซื้อขายและทำการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติในประเทศเวียดนาม

มกราคม 2557

โรงงานยางแท่งแห่งใหม่ของ บมจ. ศรีตรัง ในจังหวัดพิษณุโลกเริ่มดำเนินการผลิตด้วยกำลังการผลิต 60,000 ตันต่อปี

เพิ่มทุนจดทะเบียน บจ. ศรีตรังรับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น 800 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจต้นน้ำของกลุ่มบริษัท

ตุลาคม 2557

โรงงานน้ำยางข้นแห่งใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานีของ บมจ. ศรีตรัง ซึ่งถือเป็นโรงงานน้ำยางข้นแห่งแรกของกลุ่มบริษัทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มเปิดดำเนินการด้วยกำลังการผลิต 10,000 ตันต่อปี

มีนาคม 2560

บริษัทผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ของเราเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด” ซึ่งเป็นมิติใหม่ของศรีตรังอย่างชัดเจน

เมษายน 2562

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในบริษัทลูกของศรีตรัง ได้ควบกิจการกับบริษัท ไทยกอง จำกัด (มหาชน) (“TK”) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตถุงมือยางที่มีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดตรัง และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“STGT”)