Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง ลงพื้นที่พบชาวชุมชนภายในงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซึ่งภายในงานได้จัดให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้ได้ศึกษาถึงกระบวนการการผลิตของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ทั้งยังมีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้เล่นเกมและแจกของที่ระลึกอีกด้วย ซึ่งบริษัทศรีตรังฯ มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ถือเป็นการมอบความรู้ความเข้าใจให้กับชาวชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน