Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย ร่วมมอบน้ำใจในโครงการครัวปันอิ่ม กรมสรรพสามิต

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย มอบน้ำดื่มศรีตรัง เพื่อสนับสนุนการจัดงานครัวปันอิ่ม กรมสรรพสามิต เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อมอบอาหารกลางวันและของอุปโภคบริโภคแก่ชาวชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถาณการณ์การระบาดไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐบาลเเละกระทรวงการคลัง ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่ให้ความสำคัญ ใส่ใจและห่วงใยชุมชนในพื้นที่ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน