Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนโครงการขับขี่ปลอดภัยมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562 นายธีระชัย ไชยศร ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาสิเกา พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน ลงพื้นที่นำน้ำดื่มศรีตรัง มอบให้กับหน่วยบริการประชาชนอำเภอสิเกาและอำเภอเมือง จังหวัดตรัง ภายใต้โครงการขับขี่ปลอดภัยมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร เพื่อเป็นการแสดงน้ำใจต่อเจ้าหน้าที่ที่คอยควบคุมและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของชาวชุมชน เพื่อพัฒนาให้ชุมชนน่ามีความอยู่อย่างยั่งยืน