Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ ส่งต่อน้ำใจมอบน้ำดื่มแก่จุดบริการประชาชน

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 โดยได้มอบน้ำดื่มศรีตรังให้กับจุดบริการประชาชนเทศบาลตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมช่วยเหลือชาวชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืน