Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี ปันน้ำใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่  4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี  มอบน้ำดื่มศรีตรังให้แก่อุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการ "ทำทันที" ซ่อม สร้าง ฟื้นฟู ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวัดบ้านท่าบ่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ ยังพบปะกับชาวบ้านเพื่อสอบถามปัญหาและให้กำลังใจในการใช้ชีวิต  ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของชาวชุมชน เพื่อพัฒนาให้ชุมชนน่ามีความอยู่อย่างยั่งยืน