Company News

News & Update

 

Company News

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร ร่วมลดมลพิษ ลงพื้นที่ทำความสะอาดถนน

เมื่อวันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนบริเวณรอบโรงงาน ทำให้ช่วยลดมลพิษที่เกิดจากการขนส่งได้ และยังสามารถช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ และทำให้ถนนบริเวณรอบโรงงานน่ามองมากยิ่งขึ้น

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างดี ทุกคนช่วยกันทำความสะอาดถนนเพื่อสาธารณะประโยชน์ ทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท หน่วยงานของรัฐ และชาวบ้านบริเวณโดยรอบ ตามแนวทางกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ให้ความสำคัญใส่ใจชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน